Update werkzaamheden

Wethouder René Waas en de familie Derks, eigenaren van supermarkt Derks uit Overasselt, plaatsten op zaterdag 20 februari, het bouwbord voor de nieuwbouw van supermarkt en bakkerij Derks in het Werklandschap Overasselt. Opening van de nieuwe supermarkt is gepland op 21 juli 2021.

 
De Plus-supermarkt van Derks komt te staan aan de Lagenhof, een nog aan te leggen straat die toegankelijk is vanaf de doorgaande Schoonenburgseweg. De Lagenhof leidt ook naar de 12 nieuwbouwwoningen, die later dit jaar achter de supermarkt worden gebouwd. Aan de zijkant van de supermarkt wordt een parkeerterrein aangelegd voor klanten. Achter de supermarkt komt een carwash.
 
Regiofunctie
Arnold Derks over de regiofunctie van zijn supermarkt: “Onlangs zijn we begonnen met de bouw van de supermarkt met 75 parkeerplaatsen. We zullen hiermee klanten uit de wijde omgeving gaan trekken. Ook slagerij Hermanussen verhuist met ons mee; een derde winkelruimte staat nog te huur.
 
Onze bakkerij wordt dankzij glazen wanden en een open XL Bake off zeer zichtbaar vanuit de winkel.
En er komt een bescheiden lunchroom met een terrasje buiten.”
 
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van het Werklandschap. Alle woningen en bedrijven die zich daar vestigen worden voorzien van warmtepompen en worden niet op het gasnet aangesloten.
De openbare ruimte wordt klimaatadaptief gemaakt. Dat wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met weersextremen als gevolg van klimaatverandering.
In het plan worden ook bomen geplaatst die voor schaduw zorgen
in de omgeving van de woningen en de supermarkt.
 
Toekomstbestendig Overasselt
Wethouder René Waas: “De gemeente is erg blij dat de nieuwbouw van de supermarkt na een lange voorbereidingstijd nu van start is gegaan. Daarmee is verzekerd dat deze – voor Overasselt belangrijke – voorziening uitgebreid en verbeterd wordt. En misschien nog wel belangrijker dat het behoud ervan ook voor de toekomst geborgd is.
 
Met de bouw van de 12 levensloopbestendige woningen wordt voorzien in de grote behoefte daaraan in Overasselt.”
 
Planning en informatie
Binnenkort start het bouwrijp maken van de nieuwe straat Lagenhof en de grond voor de woningen.
De bouw van de woningen zelf start in de zomer van 2021.
Meer informatie vindt u op www.heumen.nl/werklandschapoverasselt.
 
 
 
 
Start werkzaamheden

Eindelijk is het zover, we gaan beginnen. 

Van Bergen Bouw uit Nuland gaat voor ons een prachtige supermarkt, bakkerij en wasplaats bouwen inclusief een ruime parkeerplaats.                     
Openingsdatum is gepland op 21 juli 2021
 
De supermarkt wordt een PLUS Briljant 2.0  in de nieuwe formule veel aandacht voor aanbiedingen.                                                                                      
Alles draait om goed eten, dat vers is bereid.
Op de AGF-afdeling vindt de consument een citruseiland met onder andere de verse sinaasappelsapmachine.
 
De ambachtelijk bakkerij heeft een prominente plek in de winkel. Tussen de bakovens, werkbanken en de klant is een open ruimte. Onze klanten kunnen met hun eigen ogen zien en ervaren hoe BAKKERIJ DERKS met haar brood omgaat. We werken in de bakkerij met deegstukken, die dagelijks vers en gekoeld worden bereid. Deze worden in de winkel verder bewerkt en in de oven gebakken.                                                                                                 
Ook vlaaien en gebak worden in de winkel bereid.
 

Planning

Het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan voor de 2e fase is 28 september 2020 door de gemeenteraad behandeld. Nu moet de grond bouwrijp worden gemaakt. De voorbereidingen voor bouw van supermarkt zijn reeds in volle gang.

 

Impressies
Impressies

Historie

Op 1 mei 2020 wordt voor de ontwikkeling van de 2e fase van het Werklandschap een bestemmingsplanwijziging in procedure gebracht. Deze wijziging is noodzakelijk, omdat de verkavelings- en ontsluitingsstructuur zijn gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke planopzet en in verband met de toevoeging van de woningen.  Het bestemmingsplan 2009 heeft al bedrijvigheid mogelijk gemaakt. In plaats van bedrijvigheid wordt nu meer groen voorgesteld en een functie wonen in aansluiting op Buurderij De Lage Hof. Ook wordt het mogelijk detailhandel toe te voegen.

Er is in het gebied een knip gemaakt in de verkeersontsluiting. In het vorige plan was er een doorgaande verbinding vanaf de Schoonenburgseweg naar de Kasteelsestraat. In het nieuwe bestemmingsplan is dat niet meer mogelijk. Er komen twee ontsluitingen, namelijk de reeds aanwezige ontsluitingsweg voor de bedrijfskavels in het noorden en een geprojecteerde ontsluitingsweg voor het zorgcentrum en de nieuwe woningen vanaf de Schoonenburgseweg. Deze weg kan ook worden gebruikt voor het bevoorraden van de beoogde supermarkt annex bakkerij via de achterzijde.

Rond 5 mei is er eerst een cosmetische verbouwing in het huidige pand, waarna de broers begin 2021 een nieuwbouw-Plus willen openen in het dorp. ‘We zullen voor het eerst moeten fietsen naar het werk.’
‘Levensmiddelen Derks Bakkerij’ staat in grote letters op de gevel. De familie Derks heeft al sinds jaar en dag een supermarkt met eigen bakkerij, carwash, tankstation en woning op deze plek aan de Hoogstraat te Overasselt. Over minder dan een jaar zijn ze er weg en is de kleinste PLUS uit de Gelderse plaats verdwenen. Een paar honderd meter verderop in de straat moet dan de Plus Briljant 2.0 van de familie Derks geopend zijn.

Nieuwbouw-Plus vier keer groter
Van supertje van 230 vierkante meter stappen de Derks-broers en hun partners vanaf november over op een winkel van 1000 vierkante meter vvo. In totaal gaat het om een nieuwbouwpand van 2000 vierkante meter op een perceel van zo’n 6000 meter. Naast het pand komt de carwash. Het tankstation van familie Derks verhuist niet mee.
In het pand komt, behalve de supermarkt, een slagerij van een andere ondernemer, een lunchroom en er komt iets als een drogist, slijterij of bloemist. De exacte invulling is nog niet bekend. Arnold Derks: ‘We zijn nu toe aan de afronding, waarbij we volop medewerking krijgen vanuit de gemeente.
We zitten nu echt in een stroomversnelling.’
Dat is wel even anders geweest. ‘Zelf spelen we misschien al wel vijf jaar met het idee om te verhuizen’, zegt Theo Derks, die tijdens de zoektocht naar uitbreidmogelijkheden een bekende wethouder sprak. ‘Er ligt daar werklandschap, zei ik tegen hem, is dat niet iets voor ons?’ Vervolgens begonnen de heren, samen met de slager, plannen te maken. Maar ze kwamen er niet uit met het toenmalige college. Dat werd twee jaar geleden vervangen, waarna het project in de wacht is gezet. ‘Voor hen was er geen prioriteit.’

De ondernemers kregen het verzoek om uit te breiden circa vijf jaar geleden van de leverancier. Op de huidige locatie zag de formule te weinig ruimte voor een supermarkt. ‘Dan kun je de bakkerij verplaatsen of op die plek 200 vierkante meter extra bouwen, maar dat is een dure verbouwing. En waar sta je dan over tien jaar?’ ‘Voor de toekomst was het nodig om uit te breiden. Overasselt kent een gezonde, lichte inwonersgroei en de woningmarkt is vrijgegeven, waardoor er meer gebouwd mag worden. Mogelijk komt er achter ons nieuwbouwpand een aantal aanleunwoningen.’